Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk
Mã số thuế
6001395552
Điện thoại
0262 8555515
Email
dasuco.tchc@gmail.com
Website
Hotline
0262 8555515
Địa chỉ
Xã Ya Tờ Mốt - Huyện Ea Súp - Đắk Lắk
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

 

SẢN PHẨM