Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Công ty cổ phần mía đường Minh Anh
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty cổ phần mía đường Minh Anh
Mã số thuế
2801560210
Điện thoại
0123456789
Email
minhanhsugar@gmail.com
Website
Hotline
Địa chỉ
Xã Vân Hà - Huyện Đông Anh - Hà Nội
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

SẢN PHẨM