Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Cơ sở nuôi trồng và chế biến nấm Lâm Hồng
Tên giao dịch
Thương hiệu
Cơ sở nuôi trồng và chế biến nấm Lâm Hồng
Mã số thuế
Điện thoại
0368528673
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

SẢN PHẨM