Cơ sở đã đăng ký
    18/12/2023
Hà Nội
    15/12/2023
Vĩnh Long
    30/03/2023
Thanh Hóa
    06/01/2023
Hà Nội
    23/12/2022
Thanh Hóa
239 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    03/10/2023
Hà Nội
    19/04/2023
Hà Nội
    02/12/2022
Đắk Lắk
    02/03/2022
Hưng Yên
    01/03/2022
Hưng Yên
48 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
1 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
1 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    15/05/2021
Cần Thơ
    15/05/2021
Cần Thơ
2 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    22/03/2023
Đắk Lắk
    20/03/2023
Đắk Lắk
    16/03/2023
Trà Vinh
    16/03/2023
Hậu Giang
    13/03/2023
Hà Nội
5 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh


Quần đảo Hoàng Sa Quần đảo Trường Sa