Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hòa Thuận
Tên giao dịch
Thương hiệu
Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hòa Thuận
Mã số thuế
Điện thoại
0399 994 126
Email
Website
Hotline
0399 994 126
Địa chỉ
Thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên TP Hà Nội

SẢN PHẨM