Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng - Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Hà Trung
Tên giao dịch
Thương hiệu
Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng - Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Hà Trung
Mã số thuế
Điện thoại
02373836445
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

SẢN PHẨM