Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã bánh nhãn Thiết Ống, Bá Thước
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã bánh nhãn Thiết Ống, Bá Thước
Mã số thuế
Điện thoại
0838.690.222
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Phố Đồng Tâm 3, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

SẢN PHẨM

Liên hệ