Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã kẽo nhãn Lang Chánh
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã kẽo nhãn Lang Chánh
Mã số thuế
Điện thoại
0368.851.066
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
SN 45 đường 15/2, khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ