Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hộ sản xuất Lê Bá Trình-Hà Trung
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hộ sản xuất Lê Bá Trình-Hà Trung
Mã số thuế
Điện thoại
0366.163.467
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Đông Ninh, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM