Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Đại Phát
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Đại Phát
Mã số thuế
Điện thoại
0937641092
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ