Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần sữa con bò vàng Ba Vì
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty Cổ phần sữa con bò vàng Ba Vì
Mã số thuế
Điện thoại
0868952919
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

SẢN PHẨM