Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Công ty TNHH Bfood Việt Nam
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty TNHH Bfood Việt Nam
Mã số thuế
Điện thoại
024.666.02266
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

SẢN PHẨM