Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp NInh Cầm
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp NInh Cầm
Mã số thuế
Điện thoại
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Ninh Cầm, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội

SẢN PHẨM