Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Chuỗi Liên Kết: HTX Thủy sản sạch Hưng Hải & HTX Phố Hiến
Tên giao dịch
Thương hiệu
Chuỗi Liên Kết: HTX Thủy sản sạch Hưng Hải & HTX Phố Hiến
Mã số thuế
Điện thoại
0918488826
Email
niemtinketnoi@gmail.com
Hotline
Địa chỉ

SẢN PHẨM