Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Công ty CP thực phẩm Ngôi sao xanh
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty CP thực phẩm Ngôi sao xanh
Mã số thuế
Điện thoại
0243557605
Email
Website
Hotline
0243557605
Địa chỉ
Tập thể công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội

 

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ