Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Công ty TNHH Thực phẩm và TM Lê Gia
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty TNHH Thực phẩm và TM Lê Gia
Mã số thuế
Điện thoại
0989.504285
Email
nuocmamlegia@gmail.com
Hotline
Địa chỉ
xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

SẢN PHẨM