Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp chăn nuôi và Thương mại Khánh Phát
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp chăn nuôi và Thương mại Khánh Phát
Mã số thuế
Điện thoại
0962957506
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ