Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên
Mã số thuế
Điện thoại
0392085920
Email
Website
Hotline
0392085920
Địa chỉ
Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

SẢN PHẨM

Liên hệ