Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Công ty TNHH Thực phẩm Duy Khánh
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty TNHH Thực phẩm Duy Khánh
Mã số thuế
0110471756
Điện thoại
0964 965 883
Email
ketoan.thucphamduykhanh@gmail.com
Hotline
Địa chỉ
Khu 11, thôn Bồng Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ