Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Hà Ngọc
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Hà Ngọc
Mã số thuế
Điện thoại
0858.325.368
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Kim Quan Sơn, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM