Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Công ty cổ phần thủy sản Đông Nam
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty cổ phần thủy sản Đông Nam
Mã số thuế
Điện thoại
0710-3 744655
Email
Website
Hotline
0710-3 744655
Địa chỉ
Lô 27 KCN Trà Nóc - TP.Cần Thơ

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ