HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
TRUNG TÂM BẢO HÀNH THIẾT BỊ-Hotline: 0913217300/0984787227
Lĩnh vực kinh doanh chính: C: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Ngày duyệt hồ sơ: 07/05/2022
Số 62, Phan Đình Giót, Phương Liệt , Thanh Xuân, Hà Nội
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 10
HKD Nguyễn Văn Sử
Lĩnh vực kinh doanh chính: 32: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO KHÁC
Ngày duyệt hồ sơ: 10/12/2021
Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành Phố Hà Nội
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 7
Hộ sản xuất - kinh doanh Nguyễn Thị Hồi
Lĩnh vực kinh doanh chính: 32: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO KHÁC
Ngày duyệt hồ sơ: 10/12/2021
Xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành Phố Hà Nội
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 6
Công ty Cổ phần Quốc tế Satraco
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1073 - 10730: Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
Ngày duyệt hồ sơ: 09/11/2020
Số 198, Văn Ngọc Chính, Phương 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 4
Công Ty Cổ Phần Gia Trịnh BAKERY
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1071 - 10710: Sản xuất các loại bánh từ bột
Ngày duyệt hồ sơ: 12/10/2021
Số 16A Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 1
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hoa
Lĩnh vực kinh doanh chính: 32: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO KHÁC
Ngày duyệt hồ sơ: 10/12/2021
Thôn Cổ Chất, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phồ Hà Nội
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 3
Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Anh Đạt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 25: SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ KIM LOẠI ĐÚC SẴN (TRỪ MÁY MÓC, THIẾT BỊ)
Ngày duyệt hồ sơ: 20/06/2022
Cống Xuyên, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 2
Nguyễn Đức Phương -Yên Định
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1071 - 10710: Sản xuất các loại bánh từ bột
Ngày duyệt hồ sơ: 02/11/2022
Xã Yên Trung, huyện yên Định
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 2
Trịnh Đình Nhạc -Yên Định
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1071 - 10710: Sản xuất các loại bánh từ bột
Ngày duyệt hồ sơ: 02/11/2022
Xã Quý Lộc, huyện Yên Định
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 2
Hộ kinh doanh Lê Đình Lĩnh
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1073 - 10730: Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
Ngày duyệt hồ sơ: 02/11/2022
Thôn Hảo Nam, xã Hoằng Quý, Hoằng Hoá
Đã cấp mã
Số sản phẩm: 2
LỌC THÔNG TIN
VĂN BẢN