Cơ sở đã đăng ký
    02/03/2022
Hưng Yên
    02/03/2022
Hưng Yên
    02/03/2022
Hưng Yên
    02/03/2022
Hưng Yên
    02/03/2022
Hưng Yên
293 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    02/03/2022
Hưng Yên
    01/03/2022
Hưng Yên
    12/01/2022
Quảng Ninh
    12/01/2022
Quảng Ninh
    12/01/2022
Quảng Ninh
67 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    01/03/2022
Hưng Yên
    01/03/2022
Hưng Yên
    15/01/2022
Quảng Ninh
    15/01/2022
Quảng Ninh
    15/01/2022
Quảng Ninh
254 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
0 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
0 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    29/12/2021
Quảng Ninh
    29/12/2021
Quảng Ninh
    27/12/2021
Quảng Ninh
    15/05/2021
Cần Thơ
    15/05/2021
Cần Thơ
5 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh


Quần đảo Hoàng Sa Quần đảo Trường Sa Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh Cần thơ Hà Nội Đà Nẵng

VIỆT NAM

Tỉnh / thành phố :
63 Tỉnh / Thành phố
Vị trí :
(Kinh tuyến ) 102º 08’ – 109º 28’ đông (Vĩ tuyến ) 8º 02’ – 23º 23’ bắc
Diện tích :
331.699 km2
Khí hậu khung :
Nhiệt đới gió mùa
Dân số :
khoảng 98.721.275 người.
TIN HOẠT ĐỘNG
TIN CHUYÊN NGÀNH
TIN ĐỊA PHƯƠNG