Cơ sở đã đăng ký
    15/10/2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
    01/10/2021
Hà Nội
    22/09/2021
Đắk Lắk
    04/09/2021
Hà Nội
    03/09/2021
Hà Nội
220 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    17/07/2021
Hà Nội
    17/06/2021
Cần Thơ
    29/05/2021
Hưng Yên
    29/05/2021
Hưng Yên
    26/05/2021
Cần Thơ
41 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    04/08/2021
Sóc Trăng
    16/06/2021
Cần Thơ
    25/05/2021
Cần Thơ
    25/05/2021
Cần Thơ
    15/05/2021
Cần Thơ
68 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
0 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
0 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    15/05/2021
Cần Thơ
    15/05/2021
Cần Thơ
2 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh


Quần đảo Hoàng Sa Quần đảo Trường Sa Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh Cần thơ Hà Nội Đà Nẵng

VIỆT NAM

Tỉnh / thành phố :
63 Tỉnh / Thành phố
Vị trí :
(Kinh tuyến ) 102º 08’ – 109º 28’ đông (Vĩ tuyến ) 8º 02’ – 23º 23’ bắc
Diện tích :
331.699 km2
Khí hậu khung :
Nhiệt đới gió mùa
Dân số :
khoảng 98.721.275 người.
TIN HOẠT ĐỘNG
TIN CHUYÊN NGÀNH
TIN ĐỊA PHƯƠNG