Cơ sở đã đăng ký
    30/03/2023
Thanh Hóa
    06/01/2023
Hà Nội
    23/12/2022
Thanh Hóa
    08/12/2022
Hà Nội
    19/08/2022
Hưng Yên
239 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    19/04/2023
Hà Nội
    02/12/2022
Đắk Lắk
    02/03/2022
Hưng Yên
    01/03/2022
Hưng Yên
    06/01/2022
Quảng Ninh
47 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
1 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
1 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    15/05/2021
Cần Thơ
    15/05/2021
Cần Thơ
2 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    22/03/2023
Đắk Lắk
    20/03/2023
Đắk Lắk
    16/03/2023
Trà Vinh
    16/03/2023
Hậu Giang
    13/03/2023
Hà Nội
5 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh


Quần đảo Hoàng Sa Quần đảo Trường Sa Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh Cần thơ Hà Nội Đà Nẵng

VIỆT NAM

Tỉnh / thành phố :
63 Tỉnh / Thành phố
Vị trí :
(Kinh tuyến ) 102º 08’ – 109º 28’ đông (Vĩ tuyến ) 8º 02’ – 23º 23’ bắc
Diện tích :
331.699 km2
Khí hậu khung :
Nhiệt đới gió mùa
Dân số :
khoảng 98.721.275 người.

4276 sản phẩm

sp
Cơ sở kinh doanh Thảo Hạnh Cơ sở kinh doanh Thảo Hạnh Cấp ngày 01/06/2023