Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã Đặng Xá
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã Đặng Xá
Mã số thuế
Điện thoại
02438276143
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Cạnh Trụ sở UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ