Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và chăn nuôi tổng hợp Lưu Khê
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và chăn nuôi tổng hợp Lưu Khê
Mã số thuế
Điện thoại
0378717974
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

SẢN PHẨM