Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần kinh doanh lâm sản Đạp Thanh
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty Cổ phần kinh doanh lâm sản Đạp Thanh
Mã số thuế
Điện thoại
0945.098.412
Email
Website
Hotline
0945.098.412
Địa chỉ
Thôn Bắc Xa, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

SẢN PHẨM