Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
công ty cổ phần thủy sản Tất Thành
Tên giao dịch
Thương hiệu
TAT THANH SEAFOOD
Mã số thuế
5702080686
Điện thoại
017.616.678
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn 2, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ