Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản xã Hùng An
Tên giao dịch
Thương hiệu
Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản xã Hùng An
Mã số thuế
Điện thoại
0362.978.539
Email
Website
Hotline
0362.978.539
Địa chỉ
Thôn Tả Hà, xã Hùng An, Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

SẢN PHẨM