Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Tân Khai
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Tân Khai
Mã số thuế
Điện thoại
0971712028
Email
Website
Hotline
0971712028
Địa chỉ
Thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, H Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

SẢN PHẨM