Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
TRỨNG GÀ LỢI HOA
Tên giao dịch
Thương hiệu
TRỨNG GÀ LỢI HOA
Mã số thuế
Điện thoại
0383232861
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Thọ Thái, xã Quảng Ninh- huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM