Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Kiên Thọ
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Kiên Thọ
Mã số thuế
Điện thoại
032966496
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

SẢN PHẨM

Liên hệ