Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã thủy sản Yên Lập
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã thủy sản Yên Lập
Mã số thuế
Điện thoại
0368366253
Email
Website
Hotline
0368366253
Địa chỉ
thôn Tồng Moọc, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

SẢN PHẨM