Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Trang trại Nấm Đào Văn Hoàng, Quảng Xương
Tên giao dịch
Thương hiệu
Trang trại Nấm Đào Văn Hoàng, Quảng Xương
Mã số thuế
Điện thoại
0984.371.236
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn 3, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM

Liên hệ