Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Hải Châu
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty Cổ phần Hải Châu
Mã số thuế
Điện thoại
02373.942.238
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Phường Hải Châu, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

SẢN PHẨM