Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Cơ sở sản xuất, chế biến cung cấp hải sản tươi, khô Thanh Hóa Tiện Lẽ Quảng Thái, Quảng Xương
Tên giao dịch
Thương hiệu
Cơ sở sản xuất, chế biến cung cấp hải sản tươi, khô Thanh Hóa Tiện Lẽ Quảng Thái, Quảng Xương
Mã số thuế
Điện thoại
0355.508.216
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn 9, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ