Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Vùng sản xuất Nếp cái hoa vàng, Hà Trung
Tên giao dịch
Thương hiệu
Vùng sản xuất Nếp cái hoa vàng, Hà Trung
Mã số thuế
Điện thoại
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

SẢN PHẨM