Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã sản xuất chế biến nước mắm Khúc Phụ
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã sản xuất chế biến nước mắm Khúc Phụ
Mã số thuế
Điện thoại
0972.013.579
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM