Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Cơ sở Chế biến thủy sản Mai Hường, Hậu Lộc
Tên giao dịch
Thương hiệu
Cơ sở Chế biến thủy sản Mai Hường, Hậu Lộc
Mã số thuế
Điện thoại
0977.886.039
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Chiến Thắng, Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ