Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Làng nghề truyền thống sản xuất rựơu cần thôn Tân Thành, Bá Thước
Tên giao dịch
Thương hiệu
Làng nghề truyền thống sản xuất rựơu cần thôn Tân Thành, Bá Thước
Mã số thuế
Điện thoại
0861.996.563
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Tân Thành, Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ