Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã phát triển chăn nuôi Vịt Cổ Lũng, Bá Thước
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã phát triển chăn nuôi Vịt Cổ Lũng, Bá Thước
Mã số thuế
Điện thoại
0396.554374
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Na Ca, xã Cổ Lũng. huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

SẢN PHẨM

Liên hệ