Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hộ gia đình bà Phạm Thị Phương, Bỉm Sơn
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hộ gia đình bà Phạm Thị Phương, Bỉm Sơn
Mã số thuế
Điện thoại
0378250668
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Khu phố 4, phường Lam Sơn, Bỉm Sơn

SẢN PHẨM

Liên hệ