Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Tổ hợp tác sản xuất cây dược liệu Cà gai leo - Hà Trung
Tên giao dịch
Thương hiệu
Tổ hợp tác sản xuất cây dược liệu Cà gai leo - Hà Trung
Mã số thuế
Điện thoại
0948.526.015
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Bái Sơn, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM

Liên hệ