Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Công ty CP Tập đoàn Ngọc xanh xứ Thanh
Tên giao dịch
Thương hiệu
Công ty CP Tập đoàn Ngọc xanh xứ Thanh
Mã số thuế
Điện thoại
038.735.8679
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Xưởng Chế biến Nông sản- Đường 217B, Bắc Sơn, Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa

SẢN PHẨM