Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Trang trại Phạm Bá Cường - Ngọc Lặc
Tên giao dịch
Thương hiệu
Cam sành
Mã số thuế
Điện thoại
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Làng Hép , xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ