Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
HTX dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng - Ngọc Lặc
Tên giao dịch
Thương hiệu
Gạo Nếp
Mã số thuế
Điện thoại
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Minh Tiến, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc.

SẢN PHẨM