Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Mật ong họ lê
Tên giao dịch
Thương hiệu
Mật Ong
Mã số thuế
Điện thoại
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Quang Hưng, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá.

SẢN PHẨM