Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã nông sản sạch Sơn Phú
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã nông sản sạch Sơn Phú
Mã số thuế
Điện thoại
0962822233
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

SẢN PHẨM