Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
HTX dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Trung Giã
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Trung Giã
Mã số thuế
Điện thoại
0979292567
Email
Website
Hotline
0979292567
Địa chỉ
Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ