Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng
Tên giao dịch
Thương hiệu
Dưa vàng Vạn Hà
Mã số thuế
2800685564
Điện thoại
0989.940.626
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá

SẢN PHẨM