Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
HỢP TÁC XÃ MẮC CA THÀNH PHÁT NHƯ XUÂN
Tên giao dịch
Thương hiệu
HỢP TÁC XÃ MẮC CA THÀNH PHÁT NHƯ XUÂN
Mã số thuế
2803017117
Điện thoại
0947259156
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM